آخرین اخبار

گلزار شهدای بهشت فاطمه (س)

شهید غلامحسین رمضانی دولت‌آباد
زیارت مجازی؛ 1334

شهید غلامحسین رمضانی دولت‌آباد

شهید غلامحسین رمضانی دولت‌آباد در بيست‌وششــم ارديبهشت ماه 1361، با سمت آرپي‌جي‌زن در منطقه شلمچه شهيد شد. پيكر او در گلزار شــهداي بهشت فاطمه (س) شهر اردبيل به خاک سپرده شد. برادرش ابراهيم نيز به شهادت رسيده است.
 • کد مطلب : 7480
 • تیر ۱۴, ۱۴۰۲ - 12:00 ب.ظ
 • 161 بازدید
 • شهید مصطفی مصطفی‌نژاد
  زیارت مجازی؛ 1318

  شهید مصطفی مصطفی‌نژاد

  شهید مصطفی مصطفی‌نژاد در بيســت‌ويكم اسفندماه 1366، در بمباران هوايي شهر اردبیل به شــهادت رســيد. پيكر او را در گلزار شهداي بهشت فاطمه (س) شهر اردبیل به خاک سپردند.
 • کد مطلب : 7422
 • تیر ۱۳, ۱۴۰۲ - 6:34 ب.ظ
 • 166 بازدید
 • شهید میرمجید مجدی
  زیارت مجازی؛ 1317

  شهید میرمجید مجدی

  شهید میرمجید مجدی در بيست‌ويكم اســفندماه 1366، در بمباران هوايي شهر اردبیل به شهادت رسيد. پيكر او را در گلزار شهداي بهشت فاطمه (س) شهر اردبیل به خاک سپردند. او را بيوک‌آقا نيز مي‌ناميدند.
 • کد مطلب : 7419
 • تیر ۱۳, ۱۴۰۲ - 6:31 ب.ظ
 • 155 بازدید
 • شهید رقیه فری تازه‌کند شرف‌آباد
  زیارت مجازی؛ 1313

  شهید رقیه فری تازه‌کند شرف‌آباد

  شهید رقیه فری تازه‌کند شرف‌آباد در بيست‌ويكم اسفندماه 1366، در بمباران هوايي شهر اردبیل به شهادت رسيد. پيكر او در گلزار شهداي بهشت فاطمه (س) شهر اردبیل به خاک سپرده شد. او را سارا نيز مي‌ناميدند.
 • کد مطلب : 7407
 • تیر ۱۳, ۱۴۰۲ - 6:20 ب.ظ
 • 131 بازدید
 • شهید مجید ستاری‌اقدم
  زیارت مجازی؛ 1301

  شهید مجید ستاری‌اقدم

  شهید مجید ستاری‌اقدم در بيست‌ويكم اسفندماه 1366، در بمباران هوايي شهر اردبیل براثر اصابت تركش به شهادت رســيد. پيكر او را در گلزار شــهداي بهشــت فاطمه (س) شهر اردبیل به خاک سپردند. فرزندش عوض و برادرش ذكي بهفر نيز به شهادت رسيده‌اند.
 • کد مطلب : 7371
 • تیر ۱۳, ۱۴۰۲ - 5:02 ب.ظ
 • 133 بازدید
 • شهید نادر دیرین
  زیارت مجازی؛ 1297

  شهید نادر دیرین

  شهید نادر دیرین در سی‌ام اسفندماه 1366، با ســمت معــاون فرمانده گردان در منطقه مــاووت عراق براثر اصابت تركش به ســر، شهيد شــد. مزار وي در گلزار شهداي بهشت فاطمه (س) شهر اردبیل قرار دارد. برادرش كاظم نيز به شهادت رسيده است.
 • کد مطلب : 7334
 • تیر ۱۳, ۱۴۰۲ - 11:58 ق.ظ
 • 135 بازدید
 • شهید اعظم جمالی
  زیارت مجازی؛ 1294

  شهید اعظم جمالی

  شهید اعظم جمالی در بيست‌ويكم اسفندماه 1366، در بمباران هوايي شهر اردبیل براثر اصابت تركش به شــهادت رســيد. پيكر او در گلزار شهداي بهشــت فاطمه (س) شهر اردبیل به خاک سپرده شد. فرزندانش شيدا و سولماز نيز به شهيد شده‌اند.
 • کد مطلب : 7325
 • تیر ۱۳, ۱۴۰۲ - 11:46 ق.ظ
 • 134 بازدید
 • شهید شیدا پورابوالقاسم
  زیارت مجازی؛ 1292

  شهید شیدا پورابوالقاسم

  شهید شیدا پورابوالقاسم در بيســت‌ويكم اسفندماه 1366، در بمباران ‌هوايــي شهر اردبیل براثر اصابت تركش به شهادت رسيد. پيكر او در گلزار شهداي بهشت ‌فاطمه (س) شهر اردبیل به خاک سپرده شد. خواهرش سولماز نيز شهيد شده است.
 • کد مطلب : 7319
 • تیر ۱۳, ۱۴۰۲ - 11:40 ق.ظ
 • 121 بازدید
 • شهید سولماز پورابوالقاسم
  زیارت مجازی؛ 1291

  شهید سولماز پورابوالقاسم

  شهید سولماز پورابوالقاسم در بيست‌ويكم اسفندماه 1366، در بمباران هوايي شهر اردبیل براثر اصابت تركش به شهادت رسيد. پيكر او در گلزار شهداي بهشت ‌فاطمه (س) شهر اردبیل به خاک سپرده شــد. خواهرش شيدا نيز شهيد شده است.
 • کد مطلب : 7316
 • تیر ۱۳, ۱۴۰۲ - 11:37 ق.ظ
 • 118 بازدید